بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت تهران
ارائه به روز ترین آمار ساختمان های در حال ساختمان تهران
بروز رسانی مدوام و ارائه تصویر از پروژه های در حال ساخت
ارائه بهترین روش های ارتباط با مشتری و بازاریابی هدفمند

امکان ایجاد پیگیری بر روی پروژه دلخواه شما

امکان ایجاد پیامک زمانداری در موعد سررسید پیگیریبزرگترین بانک اطلاعات ساختمانی تهران
روش های نوین بازاریابی با دقیق ترین و به روز ترین اطلاعات از ساختمان های در حال ساخت تهران

پیشرفته
اطلاعات
بر اساس اطلاعات به روز و کامل
کم هزینه
سهولت انجام
هدفمند
فروش بالا
حضوری
ابتدایی
روش های اولیه
کم هزینه
سهولت انجام
هدفمند
فروش بالا
تلفنی
معمول
فاقد اصول بازاریابی پیشرفته
کم هزینه
سهولت انجام
هدفمند
فروش بالا